Profiles

Bio

Shost.vn là sản phẩm của Công ty Cổ phần W2W, Shost.vn chuyên kinh doanh các dịch vụ về WordPress, Cloud Server, nhà đăng ký tên miền và Microsoft 365 uy tín tại thị trường Việt Nam.

WordPress Origin Story

Là một công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Outsourcing tại các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Trung Quốc. Hướng kinh doanh mới của công ty là Học hỏi – Sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm với mong muốn được góp một phần nhỏ vào sự phát triển ngành CNTT của Việt Nam.

Các thành viên trong group đã có các thành tựu tại wordpress.org bằng các sản phẩm plugin được chia sẻ tới cộng đồng wordpress.org.

 • Member Since: April 9th, 2021
 • Location: Việt Nam
 • Website: www.shost.vn
 • Job Title: R&D
 • Employer: W2W co., JSC
 • Find me on:
 • Committed [2688090] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2687925] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2687923] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2687917] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2687912] to Plugins SVN:
  update version 2.2

 • Committed [2681128] to Plugins SVN:
  update version 2.1

 • Committed [2681126] to Plugins SVN:
  update w2w-header-footer.php

 • Committed [2680470] to Plugins SVN:
  update w2w-contact-button-section.php

 • Committed [2680450] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2680431] to Plugins SVN:
  update aio-tools.php

 • Committed [2680428] to Plugins SVN:
  update readme.txt

 • Committed [2680399] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2680394] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2679677] to Plugins SVN:
  update version 2.0

 • Committed [2679671] to Plugins SVN:
  update ver 2.0

 • Committed [2679666] to Plugins SVN:
  update banner-772x250.png

 • Committed [2679641] to Plugins SVN:
  update logo, banner

 • Committed [2536895] to Plugins SVN:
  update banner

 • Committed [2536855] to Plugins SVN:
  update icon

 • Committed [2536836] to Plugins SVN:
  update core