Profiles

Bio

Một người con của Quảng Ninh hiện tôi đang sinh sống tại Hà Nội. Theo dõi tôi trên Facebook để cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến SEO, WordPress nhé.

Interests

Admin – Công ty CP Cửa Thép Việt

WordPress Origin Story

Một người con của Quảng Ninh hiện tôi đang sinh sống tại Hà Nội. Theo dõi tôi trên Facebook để cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến SEO, WordPress nhé.

Contributions Sponsored

Đức Mạnh contributes 10 hours per week to the Design team.

  • Member Since: May 13th, 2017
  • Location: Hà Nội
  • Website: cuathepviet.vn
  • Job Title: Admin
  • Employer: Công ty CP Cửa Thép Việt
  • Find me on: