Profiles

 • Member Since: February 13th, 2017
 • Find me on:
 • Committed [2446717] to Plugins SVN:
  Update version

 • Created a topic, Very good, on the site WordPress.org Forums:
  very good

 • Posted a reply to Nice plugin, on the site WordPress.org Forums:
  Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ update phần này trong version mới của…

 • Committed [2294142] to Plugins SVN:
  Add notice for update new version 1.4

 • Posted a reply to Lịch Vạn Niên, on the site WordPress.org Forums:
  @lehuanpro Mình đã fix lỗi này trong version mới nhất rồi nhé bạn. Bạn update…

 • Posted a reply to Lỗi 2 tháng cuối 2020, on the site WordPress.org Forums:
  Chào bạn Cảm ơn bạn đã báo cáo lỗi. Mình đã fix lỗi này trong…

 • Committed [2294136] to Plugins SVN:
  Add new version to tag

 • Committed [2294123] to Plugins SVN:
  Add new version to file

 • Committed [2294120] to Plugins SVN:
  Add tag version 1.4

 • Committed [2294118] to Plugins SVN:
  Fix error show date lunar

 • Committed [2209167] to Plugins SVN:
  Add first version for plugin

 • Created a topic, Very good, on the site WordPress.org Forums:
  Very good!

 • Posted a reply to Lịch Vạn Niên, on the site WordPress.org Forums:
  @easyvn Bạn chụp lại màn hình giúp mình nhé. Mình check lại vẫn không thấy…

 • Committed [2120005] to Plugins SVN:
  Update parts folder

 • Committed [2119992] to Plugins SVN:
  Tagging version 1.3

 • Committed [2119847] to Plugins SVN:
  Add screenshot and banner

 • Committed [2119844] to Plugins SVN:
  tagging version 1.2

 • Committed [2119171] to Plugins SVN:
  Remove white spaces

 • Committed [2119170] to Plugins SVN:
  Change version 1.0 to 1.1

 • Committed [2119169] to Plugins SVN:
  Tagging version 1.1

 • Committed [2116704] to Plugins SVN:
  Add asset for plugin

 • Committed [2116699] to Plugins SVN:
  Add first version plugin lich van nine

Plugins