WordPress.org

Profiles

  • Member Since: February 14th, 2019
  • Location: 130 Trường Chinh, Quận 12, Hồ Chí Minh 71500
  • Website: wikidinhnghia.com
  • Job Title: Ceo Founder
  • Employer: WikiDinhNghia
  • Find me on:

Bio

Blog giải đáp về khái niệm, định nghĩa và tác dụng về các thuật ngữ, các cụm từ xuất hiện phổ biến trong đời sống, cụm từ teen, trend xuất hiện nhiều trên MXH.

Interests

WikiDinhNghia được xây dựng theo hình thức của Wikipedia Giải đáp về các thuật ngữ trong các chuyên ngành MKT, kinh tế, khoa học công nghệ, các cụm từ Trend xuất hiện trong đời sống hằng ngày, xuất hiện trên các MXH phổ biến … Wiki tác dụng: Cung cấp kiến thức về tác dụng của các nguyên vật liệu hằng ngày chúng ta thường thấy, công dụng và lợi ích của các loại vitamin, các loại thực phẩm chức năng, rau củ quả …

WordPress Origin Story

Wiki định nghĩa: Giải đáp về các thuật ngữ trong các chuyên ngành MKT, kinh tế, khoa học công nghệ, các cụm từ Trend xuất hiện trong đời sống hằng ngày, xuất hiện trên các MXH phổ biến …
Wiki tác dụng: Cung cấp kiến thức về tác dụng của các nguyên vật liệu hằng ngày chúng ta thường thấy, công dụng và lợi ích của các loại vitamin, các loại thực phẩm chức năng, rau củ quả …