Profiles

Contributions

VINALOCALIZE contributes 40 hours per week to the Support team.

  • Member Since: May 19th, 2020
  • Location: 82 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Job Title: Translator
  • Employer: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT VÀ BẢN ĐỊA HÓA VINALOCALIZE
  • Find me on: