Profiles

 • Member Since: June 24th, 2019
 • Find me on:
 • Committed [2698764] to Plugins SVN:
  Update to version 1.4.5

 • Committed [2594041] to Plugins SVN:
  Ver 1.4.4

 • Committed [2585296] to Plugins SVN:
  1.4.3

 • Committed [2569102] to Plugins SVN:
  Update version 1.4.2

 • Committed [2561050] to Plugins SVN:
  Update missing file in vendor directory

 • Committed [2561041] to Plugins SVN:
  Update readme.txt

 • Committed [2561039] to Plugins SVN:
  Update version 1.4.1

 • Committed [2553869] to Plugins SVN:
  Update change log

 • Committed [2553645] to Plugins SVN:
  Fix issue branch name

 • Committed [2552557] to Plugins SVN:
  Update 1.4.1

 • Committed [2552425] to Plugins SVN:
  Update readme.txt to require php version 7.0

 • Committed [2551941] to Plugins SVN:
  Update version 1.4.0

 • Posted a reply to Đồng bộ Hàng Hóa quá lâu, on the site WordPress.org Forums:
  Cảm ơn những đóng góp của bạn, team sẽ tiếp tục cải thiện và nâng…

 • Created a topic, Plugin rất tiện dụng và đẹp, on the site WordPress.org Forums:
  Anh em dev tự cho mình 1 rating vì plugin này mang lại…

 • Committed [2353782] to Plugins SVN:
  Update new version: Fix issue get image from kiotviet Check php ...

 • Committed [2353780] to Plugins SVN:
  Update new version: Fix issue get image from kiotviet Check php ...

 • Committed [2263074] to Plugins SVN:
  Update version 1.2.0 = 1.2.0 = - Sync product unit - Remove info sync ...

 • Committed [2178266] to Plugins SVN:
  Update version 1.1.0

 • Committed [2178263] to Plugins SVN:
  Update version 1.1.0

 • Posted a reply to Đồng bộ sản phẩm từ wordpress sang Kiotviet, on the site WordPress.org Forums:
  Chào anh chị Hiện tại plugin này vẫn đang trong quá trình phát triển, đây…

 • Committed [2129914] to Plugins SVN:
  Update readme file to add Support on facebook

 • Posted a reply to Đồng bộ dữ liệu, on the site WordPress.org Forums:
  Cảm ơn bạn đã phản hồi! Hiện tại bạn chỉ thấy được đơn đặt hàng…

 • Posted a reply to Đồng bộ dữ liệu, on the site WordPress.org Forums:
  Chào bạn, Hệ thống sẽ tự động đồng bộ những thông tin như tồn kho,…

 • Committed [2117470] to Plugins SVN:
  First version 1.0.0

Plugins