Profiles

Contributions Sponsored

Thung carton Vietbox contributes 6 hours per week to the Marketing team.

  • Member Since: July 20th, 2019
  • Location: 200 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM
  • Job Title: CEO
  • Employer: Vietbox - Thùng Giấy Carton
  • Find me on: