Profiles

Contributions Sponsored

Lê Hoàng Thanh contributes 7 hours per week to the following teams: Core, Design, Marketing, Mobile, TV, Test, and Themes.

  • Member Since: May 30th, 2021
  • Location: 249 kênh Ba, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
  • GitHub: thanh0903
  • Job Title: kinh doanh, lập kế hoạch, thuyết trình
  • Employer: Công ty bất động sản Lê Hoàng Thanh
  • Find me on: