Profiles

  • Member Since: June 15th, 2021
  • Location: Hà Nội, Việt Nam
  • Job Title: Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp và bán linh kiện điện tử
  • Employer: Ritech
  • Find me on: