WordPress.org

Profiles

  • Member Since: June 9th, 2018
  • Website: ibnst.com/product/types-hair-wax
  • Find me on:

Bio

واکس مو کرم مو

WordPress Origin Story

واکس مو چگونه موهای شما را حالت می دهد؟
محصولات حالت دهنده مو از نظر شیمیایی، پلیمرهای حل شده در حلال مایع هستند. پلیمرهای حل شده در این محصولات باعث می شود رشته های مو به یکدیگر متصل شوند و حجم مو بیشتر نشان داده شود. پس از استفاده از واکس موی، موها به صورت جانبی به یکدیگر اتصال پیدا می کنند و همین موضوع باعث افزایش حجم موها می شود. پس از زدن واکس موی، خیال شما راحت است که موهایتان گره نمی خورد و در یک جا جمع نمی شود. واکس موی به کوتیکل مو آسیبی وارد نمی کند و موهای شما را با ملایمت حالت می دهد. پس از استفاده واکس موی، در عین اینکه موهایتان ثابت می ایستد، حالت روغنی و انعطاف پذیری آنها نیز حفظ می شود.