Profiles

  • Member Since: August 20th, 2013
  • Location: Tượng đài Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Job Title: San xuat On ap Standa / On ap Lioa / On ap / Bien ap / Thiet bi nguon AC-DC / On ap standa la on ap cua Cong ty Co phan Thuong mai va San xuat Redsun. On ap standa co on ap 1 pha va on ap 3
  • Employer: Cong ty Co phan Thuong mai va San xuat Redsun
  • Find me on: