Profiles

  • Member Since: September 21st, 2020
  • Location: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • Website: hethonggiuxethongminhpth.com/he-thong-may-giu-xe-thong-minh
  • Find me on:

Bio

Chuyên gia tư vấn về hệ thống tự động hóa. Chuyên lên các phương án thiết kế bãi đỗ xe thông minh cho Hệ Thống Máy Giữ Xe thông Minh PTH.