Profiles

  • Member Since: July 22nd, 2020
  • Location: 40 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Job Title: Sửa điện thoại
  • Employer: Điện Thoại Hùng Phát
  • Find me on:

Contributions Sponsored

Điện Thoại Hùng Phát contributes 2 hours per week to the Community team.