Profiles

  • Member Since: July 1st, 2019
  • Location: 22/49 Đường số 2, Khu Phố 22, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tp HCM
  • Job Title: manager
  • Employer: Công ty TNHH Hồn Sắt Việt
  • Find me on:

Contributions

Hồn Sắt Việt contributes 48 hours per week to the Support team.