Profiles

 • Member Since: August 21st, 2019
 • Website: webvocuc.com
 • Find me on:

Bio

Dich vụ webvocuc
Giới thiệu webvocuc
Kiến thức website
Thiết kế website

 • Committed [2858723] to Plugins SVN:
  Tested up to

 • Committed [2789050] to Plugins SVN:
  Add setting link

 • Committed [2741137] to Plugins SVN:
  Fixed issue # 4.1

 • Committed [2741136] to Plugins SVN:
  Fixed issue #

 • Committed [2738993] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2738991] to Plugins SVN:
  Update 4.0

 • Posted a reply to Cần bổ sung tính năng, on the site WordPress.org Forums:
  Thank bạn đã ủng hộ, Đợi bản update mới nhé ^^

 • Committed [2559768] to Plugins SVN:
  fix menu bar

 • Committed [2559762] to Plugins SVN:
  Update License: 3.0

 • Posted a reply to Tốt…, on the site WordPress.org Forums:
  Thank bạn đã ủng hộ ^^

 • Committed [2502409] to Plugins SVN:
  wordpress version

 • Committed [2464880] to Plugins SVN:
  add link developer

 • Posted a reply to Cannot Add Facebook chat, on the site WordPress.org Forums:
  Sorry for the Late Reply https://lookup-id.com/

 • Posted a reply to Tốt, cần cải thiện vài thứ thì plugin sẽ hoàn thiện hơn, on the site WordPress.org Forums:
  Thank @sieuben Mình sẽ cải thiện thêm góp ý của bạn

 • Posted a reply to Rất đầy đủ nhưng cần cải thiện thêm, on the site WordPress.org Forums:
  Thank @hoaibac Mình sẽ update thêm ý của bạn vào version mới ^^

 • Committed [2348790] to Plugins SVN:
  paypal.me/virustran

 • Committed [2348763] to Plugins SVN:
  update screenshot-4.png

 • Committed [2348305] to Plugins SVN:
  fix menu fix holine bar

 • Committed [2341944] to Plugins SVN:
  Tested up to: 5.4

 • Committed [2341436] to Plugins SVN:
  = 2.0 = * Release Date - 16/07/2020. * Add Advanced settings * Size ...

 • Committed [2335521] to Plugins SVN:
  update

 • Committed [2335520] to Plugins SVN:
  Fix - link viber

 • Committed [2331691] to Plugins SVN:
  update WordPress Version

 • Committed [2331671] to Plugins SVN:
  First time upload

English (Australia) Translation Contributor - #en_AU

Button contact VR