WordPress.org

Profiles

elizaboots

  • Member Since: June 3rd, 2017
  • @elizaboots on WordPress.org
  • Find me on:

Bio/Description

(Mmf nebo MMF). Mezivládní organizace spojených s Organizací spojených národu jako “specializovaný institut” spocívající ve Washingtonu (kde stále sedadla) dne 27. prosince 1945, vzhledem k na konferenci v Bretton Woods v cervenci 1944 s cílem podporit mezinárodní spolupráci v oblasti menové politiky a vyvážený rozvoj svetového obchodu a zajistit stabilitu smenných kurzu a polehcující nevyváženosti mezinárodní platby. Je dodržovat 184 zemí. Úkoly Mezinárodního menového fondu jsou v prímém vztahu s jeho úcely. Mezinárodní menový fond , napríklad muže prodávat na clenské státy, jejichž platební bilance jsou v docasné nerovnováhy, meny ostatních clenských zemí za prodej v národní mene. Kupující zemi cizí meny musí zajistit jejich návrat v krátkém casovém období a ve vztahu k rozvoji jejich dostupnost ve zlate a meny. Od roku 1945 do 1971 Mezinárodní menový fond, kterému predsedá navíc na menu parity clenských zemí. Po pozastavení konvertibility dolaru ve zlate, clenské státy získaly svobodu zvolit si režim výmeny. Na konci devadesátých let mezi cíli Mezinárodního menového fondu byla zrízena cíle posílení celosvetové financní architektury, stimulovat a lepší schopnosti reakce na svetové ekonomice šoky na trzích a na zvýšení úcinnosti organizací clenských státu a mezinárodních institucí. Z této perspektivy Mezinárodní menový fond zameril svou pozornost na jednotlivých státu v souladu s mezinárodními standardy chování v prubehu hospodárské cinnosti, financní a obchodní. Mezinárodní organizace se také posune ve smeru zvýšení celkové stability financního systému: spolecne s jinými mezinárodními organizacemi vcetne Svetové banky a orgány financního dohledu, který podporuje rozvoj rady základní principy, na kterých je financní systém by se mel rídit. Mezinárodní menový fond , prevalentemete k makroekonomické politiky a financní pomoci clenských státu provádí v tomto smyslu doplnující úlohu s ohledem na Svetovou banku, která je odpovedná za zajištení, že podmínky vyžadované pro dlouhodobý rozvoj a boj proti chudobe. Byly také intenzivnejší úsilí s cílem zabránit vypuknutí krize prostrednictvím výmeny informací mezi clenskými státy a veritelu.

Clenské zeme
Každý clenský stát musí zaplatit na Mezinárodní menový fond podíl obecne pro 25 % v ZPC (zvláštní práva cerpání) nebo cizí meny, zbytek v národní mene; platby jsou Spojené státy a Velká Británie. Rostoucí potreba mezinárodní platební prostredky k dosažení rozvojových operací však stanoví Mezinárodní menový fond nutnost získat další zdroje zvýšením, napríklad kvóty nebo zvýhodnení úverových smluv vzájemné mezi clenskými zememi, jako uzavrené mezi zememi klubu deset nebo Paríž, s všeobecné dohody o zápujcce, podepsaná v roce 1962 zavázala k dispozici Mezinárodní menový fond urcité množství v národní mene pujcovat ostatním signatárum dohody (GAB=Všeobecné dohody o zápujcce) nebo vdechnout život na zvláštní formy úveru, mezi které DSP, jehož hodnota je stanovena na základe váženého prumeru ctyr men: amerického dolaru USA, euro, jen Libra šterlinku.

Financní nástroje
Fond poskytuje úvery do clenských zemí, kterým vznikají v oblasti platební bilance obzvlášte težký a ve snaze obnovit podmínky nezbytné pro dlouhodobý rust. Tyto pujcky jsou podmínena provozování makroekonomické politiky a financní pomoci dohodnuté s zeme a jsou poskytovány na docasném základe pro období od 6 mesíce a 4 roky. Mezi nástroje pro financování fondu patrí: Pohotovostní režim (SBA) vyrovnat díky pujcky 12-18 mesícu, docasné platební bilancí; Extended Fund Facility (EFF), dodávané ve forme pujcky na dobu 3 let do zemí Obtežkán hospodárskými problémy strukturální ovlivnující negativne v platební bilanci a ke snížení chudoby a možnosti rustu (PRGF), mechanismus financování urcené pro nejchudší zeme, s úrokovou sazbou, zejména obsahu; Doplnkové Rezervní zarízení (SRF), který poskytuje financní prostredky na krátkou dobu vyrovnat se s náhlou vážné zhoršení platební bilance v dusledku ztráty duvery v trh a významný odliv kapitálu, Contingent Credit Line (CCL) Smeruje do clenských zemí, které, prestože poskytuje solidní hospodárské politiky vyžadují financní prostredky, aby se zabránilo náhlé krize; vyrovnávací financování (CFF) pomáhat clenum, kterí se potýkají s neplánuje omezení vývozu nebo zvýšení hodnoty dovozu zpusobené výkyvy svetových cen; Vznik pomoc, financní nástroj daroval v prípade prírodních katastrof náhlé. Doba splatnosti je 3 až 5 let pro krátkodobé pujcky (zarízení) a 4-10 let pro ty ve strednedobém výhledu.

Soucásti
Cleny Mezinárodního menového fondu jsou Rada guvernéru se skládá z regulátoru a nadporucík guvernér pro každý clenský stát; Predstavenstva, na které se v první rade akty v prenesené pravomoci a že se skládá z 24 clenu, pet, které jmenované clenskými státy s nejvyšší financní úcast na Mezinárodní menový fond v porádku, USA, Velká Británie, Nemecko, Francie, Japonsko, Saúdská Arábie, Ruská federace a Cína) a druhé zbývající cleny; generální reditel, který je jmenován na dobu 5 let správní radou (obnovitelné) a predsedá, dohlíží na byrokratické struktury Fondu. Jednání správní orgány jsou prijímána vetšinou hlasu; jednotlivých clenských státu má 250 hlasu plus pocet hlasu se vypocte na základe svého podílu na úcast v Mezinárodním menovém fondu PODÍLY rovnež kritérium uložení maximální cizích men v jednotlivých clenských lze zakoupit od spodní cásti. Krome kvóty GAB a digitálního zpracování signálu (DSP) k hlavním prostredkem k dispozici Mezinárodní menový fond je sverenecký fond (sverenského fondu), se sídlem v roce 1976 na pomoc rozvojovým zemím.
Fujimori, Alberto Keni
Peruánské politikem japonského puvodu (Lima 1938). Syn japonských emigrantu v Peru, Fujimori laureava v zemedelské techniky a prestehoval do USA, následuje v matematice na University of Wisconsin. On se vrátil do Peru se venoval na univerzitní kariéru. V roce 1989 dal život strany byli pokrteni na prevodovce 90, které politické volby a dosáhnout vítezství. Fujimori zahájila radu reforem zamerených na zavedení ekonomické modely založené na liberalismu a mohou být proto dopravu na Peru zájmu zahranicních investoru. Fujimori prijata poté drastická opatrení v boji proti partyzánum z Sendero Luminoso: prerušila platnost ústavy a vznesené každá vláda po všechny ty, kterí byli podezrelé z tajné dohody a podle zbrane pro zemedelce, aby mohly bránit. V roce 1992, Pan Fujimori odmítl americké financování 36 milionu dolaru na boj proti pestování drog, kterí chtejí nabízet zemedelcum systémy stejne výnosné využívání kostry. Zlepšení národního hospodárství a zachytit (zárí 1992), vudce Sendero Luminoso prispela v roce 1995 na znovuzvolení prezidenta Fujimori, která však byla obvinena z není po zapnutí v porušování lidských práv ze strany ozbrojených sil, obvinení zrejme potvrzují jak odsouzení k trestu smrti bez možnosti obrany obcana USA, obvineni z toho, že podporoval boj hnutí Tupac Amaru, v roce 1996, jak dramatické záver dne 22. dubna 1997, okupace japonského velvyslanectví, zacala v prosinci na strane partyzánu Tupac Amaru. V ríjnu 1998 Pan Fujimori siglava nový mír s Ekvádorem v oblasti hranicních sporu podél Cordillera del kondor. V roce 2000 riconfermatogli potretí mandát v atmosfére podezrení na volební podvod, Fujimori, po zastavení korupce jeho pravé rameno, šéf tajné služby, uprchl v Japonsku rezignuje. V roce 2005 odešel Japonsko Chile, kde byl zatcen. V roce 2007, Chile vydání a repatriováno v Peru. V roce 2009 byl odsouzen k 25 let vezení za zlociny proti lidskosti a dalších sedm a pul roku za korupci.

Toledo Césarem Manrique, Alejandro
Muž peruánské politické (Cabana, Ancash, 1946). Z rodiny pokorným puvodu Indie, díky stipendium laureava ve Spojených státech hospodárství a stává se pak Mezinárodní rady OSN a Svetové banky. Založil demokratické hnutí v Peru posible v roce 1995 poprvé predstaven jako kandidát v prezidentských volbách. Vždy se rozhodl zahájit proces demokratizace v Peru po ca. Deset let Fujimori režimu v roce 2000, Toledo je znovu predloženy v prezidentských volbách, ale navzdory kandidát znevýhodnené, protože volebních podvodu, stáhl z volební výzvou. Klesl Fujimori, v cervnu 2001 byl zvolen hlavou státu. Puvodní popularita je pak narušilo hospodárskou omezení, která má zavést a po udelil privatizaci dvou elektrárenských spolecností (cerven 2002) spory byly napríklad donutit ho vyhlásit stav nouze. Následne však podepsala dohodu s odbory, politické strany a duchovních pro dodržování pravidel demokracie a právního státu. Turbulence sociální a politické problémy nucené Toledo v roce 2004 provést páté preskupit v jeho týmu vlády.

Všeobecné informace
Asijské populace pravdepodobne pocházející ze severovýchodní dnes Mongolsko, jejíž historie je nedílnou soucástí je stepi strední Asie, charakterizované zvláštní typ civilizace, v pastoracní nomadism jeho nadace. Související s touto hospodárskou cinnost je mobilita obyvatel stepí, které opakovane dal vzniknout pro kombinaci více faktoru pro pravdivé a správné trasmigrazioni. Z toho vyplývá, že v regionu jsou obydleny již v prubehu své historie, etnické konfigurace je velmi nestabilní.

Antropologie a etnologie
Název sbírky populací jazyka a související kostýmy, mírným nárustem jako puvodne pridelené v rozsáhlé oblasti Sibire strední západu. Pastori a kocovnými lovci, byly organizovány ve velké rodine patrilocali (AUL) však ženy teší významnému oprávnení tak, aby se mohly stát cleny zásady (Khan) nebo ponechat regency pro malé deti. Klan dary, s výraznými postavami vojenské, relativní prevahu v pokolení sounáležitosti, kdo má právo využívat stanoví území (hoshun); mezi kmeny existovala tuhou konstrukcí v sociálních tríd (Ušlechtilý, vojáci, pastoru zdarma, zamestnancu, otroky); ty spojené dluhopisy parentelari staroveké datum tvorí homogenní jednotek (aimak), že v prípade války, nominavano nejvyššího vudce z rad nejvíce valiant chán kmenové . typické mongolské kultury “historické” je chov ve volné prírode, kone, velbloudi a ovce, rídí se rozumí dlouhé poláci koncí kožené krajky (urga). Kuže a kožky a vlny jsou používány pro velké stany válcové s kónickým strechy (mongolistiky jurta) potažené plsti nebo oblecení, podobne jako muž a žena, skládající se z dlouhé potrete zastavil typické pásu pro každý klan a pobocky; pozoruhodné výroby predložek a kobercu. Puvodne animisty, meli velkou úvahu šamanu (beki); pouze od VI. století zacal prevést na buddhismus a islámem a krestanstvím nikdy nebyly (s výjimkou pro západní Mongolové) velké. Velmi bohaté dedictví mýty a legendy, básne a písne již od XII. století byl vynesen v písemné forme; nápadité jejich festivaly claniche kmenové a nyní tvorí soucást místní folklorní. Zdroj velmi staré a jak se ukázalo v archeologické nálezy (protomongolo z Bajkal, Jenisej a Lena a ob) dating back to the III millennium pr. n. l. C., Mongolové mají antropologických znaku obecné tunguso typu; jejich výšku nezrídka lepší než prumerné a somatických morfologii s kratších oznacené uvádet pravdepodobnou hybridizace s paleosiberiano typu. Z puvodního místa pomalu pohybovat smerem na jih a na západ po zmenené podmínky životního prostredí Klimatické-konce glaciation; již na pocátku tisíciletí. C. do kontaktu s tureckými lidmi a s cínskými, designarono jim prezdívku “barbari kun” a ze které se naucili zemedelství; West stretla s tureckou populací (která jim dala název Tatari). Pokusy o invazi do Cíny ze strany ruzných aimak Mongolové (minulé historie s ruznými názvy: Hsien-yun, Yueh-chih, Hsiung-nu, Wu-Huan, Hsien-pei a další), že nekdy prchavá vytvorené impéria se nepodarilo nejen k ráznému odporu cínské, ale i pro prubežné boju, které vyrábí mimo jiné více migrace smerem na západ, kde Mongolové sloucila s místním obyvatelstvem s uvedením puvodu etnických skupin turecké Mongolové. Byli jste tak tvorí dva seskupení kmeny: Západ Calmucchi, s národy a turcizzate a na východ od Altaj kmeny více cistý (Buriani, Khalkha, Torguti, Tanguti, Olöd, Ordos, Dorböt, Corös, Qoset, Mongwu, nejduležitejší). Z bývalého knížecího rodu Mongwu nebo magnátem, ze kterých se odvozuje název Mongolové, s níž se stalo známým v Evrope se narodil ?emujin které se podarilo sjednotit všechny Aimak Mongolové a prevzal název Cingiz Qan nebo Cingischána suverénní (univerzální). Dnes se název Mongolové je uveden pouze pro obyvatele Mongolska, které mají z velké cásti cínského kostýmy, i když v stepní live malých skupin stále vázána na tradicní život.
(Mmf nebo MMF). Mezivládní organizace spojených s Organizací spojených národu jako “specializovaný institut” spocívající ve Washingtonu (kde stále sedadla) dne 27. prosince 1945, vzhledem k na konferenci v Bretton Woods v cervenci 1944 s cílem podporit mezinárodní spolupráci v oblasti menové politiky a vyvážený rozvoj svetového obchodu a zajistit stabilitu smenných kurzu a polehcující nevyváženosti mezinárodní platby. Je dodržovat 184 zemí. Úkoly Mezinárodního menového fondu jsou v prímém vztahu s jeho úcely. Mezinárodní menový fond , napríklad muže prodávat na clenské státy, jejichž platební bilance jsou v docasné nerovnováhy, meny ostatních clenských zemí za prodej v národní mene. Kupující zemi cizí meny musí zajistit jejich návrat v krátkém casovém období a ve vztahu k rozvoji jejich dostupnost ve zlate a meny. Od roku 1945 do 1971 Mezinárodní menový fond, kterému predsedá navíc na menu parity clenských zemí. Po pozastavení konvertibility dolaru ve zlate, clenské státy získaly svobodu zvolit si režim výmeny. Na konci devadesátých let mezi cíli Mezinárodního menového fondu byla zrízena cíle posílení celosvetové financní architektury, stimulovat a lepší schopnosti reakce na svetové ekonomice šoky na trzích a na zvýšení úcinnosti organizací clenských státu a mezinárodních institucí. Z této perspektivy Mezinárodní menový fond zameril svou pozornost na jednotlivých státu v souladu s mezinárodními standardy chování v prubehu hospodárské cinnosti, financní a obchodní. Mezinárodní organizace se také posune ve smeru zvýšení celkové stability financního systému: spolecne s jinými mezinárodními organizacemi vcetne Svetové banky a orgány financního dohledu, který podporuje rozvoj rady základní principy, na kterých je financní systém by se mel rídit. Mezinárodní menový fond , prevalentemete k makroekonomické politiky a financní pomoci clenských státu provádí v tomto smyslu doplnující úlohu s ohledem na Svetovou banku, která je odpovedná za zajištení, že podmínky vyžadované pro dlouhodobý rozvoj a boj proti chudobe. Byly také intenzivnejší úsilí s cílem zabránit vypuknutí krize prostrednictvím výmeny informací mezi clenskými státy a veritelu.

Clenské zeme
Každý clenský stát musí zaplatit na Mezinárodní menový fond podíl obecne pro 25 % v ZPC (zvláštní práva cerpání) nebo cizí meny, zbytek v národní mene; platby jsou Spojené státy a Velká Británie. Rostoucí potreba mezinárodní platební prostredky k dosažení rozvojových operací však stanoví Mezinárodní menový fond nutnost získat další zdroje zvýšením, napríklad kvóty nebo zvýhodnení úverových smluv vzájemné mezi clenskými zememi, jako uzavrené mezi zememi klubu deset nebo Paríž, s všeobecné dohody o zápujcce, podepsaná v roce 1962 zavázala k dispozici Mezinárodní menový fond urcité množství v národní mene pujcovat ostatním signatárum dohody (GAB=Všeobecné dohody o zápujcce) nebo vdechnout život na zvláštní formy úveru, mezi které DSP, jehož hodnota je stanovena na základe váženého prumeru ctyr men: amerického dolaru USA, euro, jen Libra šterlinku.

Financní nástroje
Fond poskytuje úvery do clenských zemí, kterým vznikají v oblasti platební bilance obzvlášte težký a ve snaze obnovit podmínky nezbytné pro dlouhodobý rust. Tyto pujcky jsou podmínena provozování makroekonomické politiky a financní pomoci dohodnuté s zeme a jsou poskytovány na docasném základe pro období od 6 mesíce a 4 roky. Mezi nástroje pro financování fondu patrí: Pohotovostní režim (SBA) vyrovnat díky pujcky 12-18 mesícu, docasné platební bilancí; Extended Fund Facility (EFF), dodávané ve forme pujcky na dobu 3 let do zemí Obtežkán hospodárskými problémy strukturální ovlivnující negativne v platební bilanci a ke snížení chudoby a možnosti rustu (PRGF), mechanismus financování urcené pro nejchudší zeme, s úrokovou sazbou, zejména obsahu; Doplnkové Rezervní zarízení (SRF), který poskytuje financní prostredky na krátkou dobu vyrovnat se s náhlou vážné zhoršení platební bilance v dusledku ztráty duvery v trh a významný odliv kapitálu, Contingent Credit Line (CCL) Smeruje do clenských zemí, které, prestože poskytuje solidní hospodárské politiky vyžadují financní prostredky, aby se zabránilo náhlé krize; vyrovnávací financování (CFF) pomáhat clenum, kterí se potýkají s neplánuje omezení vývozu nebo zvýšení hodnoty dovozu zpusobené výkyvy svetových cen; Vznik pomoc, financní nástroj daroval v prípade prírodních katastrof náhlé. Doba splatnosti je 3 až 5 let pro krátkodobé pujcky (zarízení) a 4-10 let pro ty ve strednedobém výhledu.

Soucásti
Cleny Mezinárodního menového fondu jsou Rada guvernéru se skládá z regulátoru a nadporucík guvernér pro každý clenský stát; Predstavenstva, na které se v první rade akty v prenesené pravomoci a že se skládá z 24 clenu, pet, které jmenované clenskými státy s nejvyšší financní úcast na Mezinárodní menový fond v porádku, USA, Velká Británie, Nemecko, Francie, Japonsko, Saúdská Arábie, Ruská federace a Cína) a druhé zbývající cleny; generální reditel, který je jmenován na dobu 5 let správní radou (obnovitelné) a predsedá, dohlíží na byrokratické struktury Fondu. Jednání správní orgány jsou prijímána vetšinou hlasu; jednotlivých clenských státu má 250 hlasu plus pocet hlasu se vypocte na základe svého podílu na úcast v Mezinárodním menovém fondu PODÍLY rovnež kritérium uložení maximální cizích men v jednotlivých clenských lze zakoupit od spodní cásti. Krome kvóty GAB a digitálního zpracování signálu (DSP) k hlavním prostredkem k dispozici Mezinárodní menový fond je sverenecký fond (sverenského fondu), se sídlem v roce 1976 na pomoc rozvojovým zemím.
Fujimori, Alberto Keni
Peruánské politikem japonského puvodu (Lima 1938). Syn japonských emigrantu v Peru, Fujimori laureava v zemedelské techniky a prestehoval do USA, následuje v matematice na University of Wisconsin. On se vrátil do Peru se venoval na univerzitní kariéru. V roce 1989 dal život strany byli pokrteni na prevodovce 90, které politické volby a dosáhnout vítezství. Fujimori zahájila radu reforem zamerených na zavedení ekonomické modely založené na liberalismu a mohou být proto dopravu na Peru zájmu zahranicních investoru. Fujimori prijata poté drastická opatrení v boji proti partyzánum z Sendero Luminoso: prerušila platnost ústavy a vznesené každá vláda po všechny ty, kterí byli podezrelé z tajné dohody a podle zbrane pro zemedelce, aby mohly bránit. V roce 1992, Pan Fujimori odmítl americké financování 36 milionu dolaru na boj proti pestování drog, kterí chtejí nabízet zemedelcum systémy stejne výnosné využívání kostry. Zlepšení národního hospodárství a zachytit (zárí 1992), vudce Sendero Luminoso prispela v roce 1995 na znovuzvolení prezidenta Fujimori, která však byla obvinena z není po zapnutí v porušování lidských práv ze strany ozbrojených sil, obvinení zrejme potvrzují jak odsouzení k trestu smrti bez možnosti obrany obcana USA, obvineni z toho, že podporoval boj hnutí Tupac Amaru, v roce 1996, jak dramatické záver dne 22. dubna 1997, okupace japonského velvyslanectví, zacala v prosinci na strane partyzánu Tupac Amaru. V ríjnu 1998 Pan Fujimori siglava nový mír s Ekvádorem v oblasti hranicních sporu podél Cordillera del kondor. V roce 2000 riconfermatogli potretí mandát v atmosfére podezrení na volební podvod, Fujimori, po zastavení korupce jeho pravé rameno, šéf tajné služby, uprchl v Japonsku rezignuje. V roce 2005 odešel Japonsko Chile, kde byl zatcen. V roce 2007, Chile vydání a repatriováno v Peru. V roce 2009 byl odsouzen k 25 let vezení za zlociny proti lidskosti a dalších sedm a pul roku za korupci.

Toledo Césarem Manrique, Alejandro
Muž peruánské politické (Cabana, Ancash, 1946). Z rodiny pokorným puvodu Indie, díky stipendium laureava ve Spojených státech hospodárství a stává se pak Mezinárodní rady OSN a Svetové banky. Založil demokratické hnutí v Peru posible v roce 1995 poprvé predstaven jako kandidát v prezidentských volbách. Vždy se rozhodl zahájit proces demokratizace v Peru po ca. Deset let Fujimori režimu v roce 2000, Toledo je znovu predloženy v prezidentských volbách, ale navzdory kandidát znevýhodnené, protože volebních podvodu, stáhl z volební výzvou. Klesl Fujimori, v cervnu 2001 byl zvolen hlavou státu. Puvodní popularita je pak narušilo hospodárskou omezení, která má zavést a po udelil privatizaci dvou elektrárenských spolecností (cerven 2002) spory byly napríklad donutit ho vyhlásit stav nouze. Následne však podepsala dohodu s odbory, politické strany a duchovních pro dodržování pravidel demokracie a právního státu. Turbulence sociální a politické problémy nucené Toledo v roce 2004 provést páté preskupit v jeho týmu vlády.

Všeobecné informace
Asijské populace pravdepodobne pocházející ze severovýchodní dnes Mongolsko, jejíž historie je nedílnou soucástí je stepi strední Asie, charakterizované zvláštní typ civilizace, v pastoracní nomadism jeho nadace. Související s touto hospodárskou cinnost je mobilita obyvatel stepí, které opakovane dal vzniknout pro kombinaci více faktoru pro pravdivé a správné trasmigrazioni. Z toho vyplývá, že v regionu jsou obydleny již v prubehu své historie, etnické konfigurace je velmi nestabilní.

Antropologie a etnologie
Název sbírky populací jazyka a související kostýmy, mírným nárustem jako puvodne pridelené v rozsáhlé oblasti Sibire strední západu. Pastori a kocovnými lovci, byly organizovány ve velké rodine patrilocali (AUL) však ženy teší významnému oprávnení tak, aby se mohly stát cleny zásady (Khan) nebo ponechat regency pro malé deti. Klan dary, s výraznými postavami vojenské, relativní prevahu v pokolení sounáležitosti, kdo má právo využívat stanoví území (hoshun); mezi kmeny existovala tuhou konstrukcí v sociálních tríd (Ušlechtilý, vojáci, pastoru zdarma, zamestnancu, otroky); ty spojené dluhopisy parentelari staroveké datum tvorí homogenní jednotek (aimak), že v prípade války, nominavano nejvyššího vudce z rad nejvíce valiant chán kmenové . typické mongolské kultury “historické” je chov ve volné prírode, kone, velbloudi a ovce, rídí se rozumí dlouhé poláci koncí kožené krajky (urga). Kuže a kožky a vlny jsou používány pro velké stany válcové s kónickým strechy (mongolistiky jurta) potažené plsti nebo oblecení, podobne jako muž a žena, skládající se z dlouhé potrete zastavil typické pásu pro každý klan a pobocky; pozoruhodné výroby predložek a kobercu. Puvodne animisty, meli velkou úvahu šamanu (beki); pouze od VI. století zacal prevést na buddhismus a islámem a krestanstvím nikdy nebyly (s výjimkou pro západní Mongolové) velké. Velmi bohaté dedictví mýty a legendy, básne a písne již od XII. století byl vynesen v písemné forme; nápadité jejich festivaly claniche kmenové a nyní tvorí soucást místní folklorní. Zdroj velmi staré a jak se ukázalo v archeologické nálezy (protomongolo z Bajkal, Jenisej a Lena a ob) dating back to the III millennium pr. n. l. C., Mongolové mají antropologických znaku obecné tunguso typu; jejich výšku nezrídka lepší než prumerné a somatických morfologii s kratších oznacené uvádet pravdepodobnou hybridizace s paleosiberiano typu. Z puvodního místa pomalu pohybovat smerem na jih a na západ po zmenené podmínky životního prostredí Klimatické-konce glaciation; již na pocátku tisíciletí. C. do kontaktu s tureckými lidmi a s cínskými, designarono jim prezdívku “barbari kun” a ze které se naucili zemedelství; West stretla s tureckou populací (která jim dala název Tatari). Pokusy o invazi do Cíny ze strany ruzných aimak Mongolové (minulé historie s ruznými názvy: Hsien-yun, Yueh-chih, Hsiung-nu, Wu-Huan, Hsien-pei a další), že nekdy prchavá vytvorené impéria se nepodarilo nejen k ráznému odporu cínské, ale i pro prubežné boju, které vyrábí mimo jiné více migrace smerem na západ, kde Mongolové sloucila s místním obyvatelstvem s uvedením puvodu etnických skupin turecké Mongolové. Byli jste tak tvorí dva seskupení kmeny: Západ Calmucchi, s národy a turcizzate a na východ od Altaj kmeny více cistý (Buriani, Khalkha, Torguti, Tanguti, Olöd, Ordos, Dorböt, Corös, Qoset, Mongwu, nejduležitejší). Z bývalého knížecího rodu Mongwu nebo magnátem, ze kterých se odvozuje název Mongolové, s níž se stalo známým v Evrope se narodil ?emujin které se podarilo sjednotit všechny Aimak Mongolové a prevzal název Cingiz Qan nebo Cingischána suverénní (univerzální). Dnes se název Mongolové je uveden pouze pro obyvatele Mongolska, které mají z velké cásti cínského kostýmy, i když v stepní live malých skupin stále vázána na tradicní život.
MR-GINSENG.COM Millenium Forest
Plantes Médicinales Millenium Forest
EN.MR-GINSENG.COM Millenium Forest
Medicinal Plants Millenium Forest
SIRIUSBLACK.ORG Millenium Forest
Plantes Médicinales Millenium Forest
CRITTERCROSSING.ORG Millenium Forest
FASH.FR Millenium Forest
A Propos de Fash.fr Millenium Forest
Mentions Légales – Fash.fr Millenium Forest
Partenariats – Fash.fr Millenium Forest
Plantes Médicinales Aphrodisiaques Millenium Forest
Plantes Médicinales Régime Millenium Forest
ODLG.ORG Millenium Forest
Plantes-Medicinales Millenium Forest
Membres Plantes Médicinales Phytothérapie Millenium Forest
Plantes Médicinales Propriété Bienfaits Effets Secondaires Dosage Millenium Forest
Plantes Médicinales Propriétés Bienfaits Effets Secondaires Posologie Millenium Forest
Acheter Plantes Médicinales Millenium Forest
Borderleague.org Millenium Forest
Plantes Médicinales Borderleague.org Millenium Forest
Plantes Médicinales Mr-Ginseng.com Millenium Forest
Plantes Médicinales Siriusblack.org Millenium Forest
Plantes Médicinales Crittercrossing.org Millenium Forest
Plantes Médicinales Fash.fr Millenium Forest
Plantes Médicinales Odlg.org Millenium Forest
Plantes Médicinales Bio Millenium Forest
MR-GINSENG.COM Millenium Forest
Plantes Médicinales Millenium Forest
EN.MR-GINSENG.COM Millenium Forest
Medicinal Plants Millenium Forest
Acérola Millenium Forest
Ail Millenium Forest
Aloe Vera Millenium Forest
Ashwagandha Millenium Forest
Acai Baies Millenium Forest
Cannabis Millenium Forest
Cannelle Millenium Forest
Chlorella Millenium Forest
Citron Millenium Forest
Cordyceps Millenium Forest
Curcuma Millenium Forest
Echinacea Millenium Forest
Fenugrec Millenium Forest
Ganoderma Millenium Forest
Garcinia Cambogia Millenium Forest
Gelée Royale Millenium Forest
Gingembre Millenium Forest
Ginkgo Biloba Millenium Forest
Ginseng Millenium Forest
Gluten Millenium Forest
Goji Millenium Forest
Griffonia Simplicifolia Millenium Forest
Guarana Millenium Forest
Harpagophytum Millenium Forest
Maca Millenium Forest
Mandragore Millenium Forest
Mélisse Millenium Forest
Menthée Poivrée Millenium Forest
Omega 3 Millenium Forest
Ortie Millenium Forest
Propolis Millenium Forest
Rhodiola Millenium Forest
Spiruline Millenium Forest
Thym Millenium Forest
Tribulus Terrestris Millenium Forest
Vitamines Minéraux Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/aphrodisiaque-libido-sante-sexuelle/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/cheveux-ongles/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/coeur-tension-arterielle-circulation-sanguine/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/dents-bouche-gorge/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/fatigue-force/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/fractures-blessures-articulations/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/intestins-diarrhees-constipation/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/maux-de-tete-fievre-vertige-memoire/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/problemes-de-peau-allergie/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/regime-poids-masse-musculaire/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/stress-anxiete-deprime/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/systeme-immunitaire-maladies/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/vitamines-mineraux-oligo-elements/ Millenium Forest
http://mr-ginseng.com/yeux-visions/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/acai-berry/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/aloe-vera/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/ashwagandha/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/cannabis/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/chlorella/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/cinnamon/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/echinacea/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/garlic/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/ginger/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/ginkgo-biloba/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/ginseng-panax/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/gluten/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/goji-berry/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/guarana/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/lemon-balm/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/maca/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/omega-3/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/peppermint/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/propolis/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/rhodiola-rosea/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/royal-jelly/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/spirulina/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/tribulus-terrestris/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/turmeric/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/aphrodisiac-libido-sexual-health/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/diet-weight-muscular-mass/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/fatigue-strength/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/fractures-wounds-joints/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/hair-nails/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/headache-fever-vertigo-memory/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/heart-blood-pressure-blood-circulation/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/immune-system-diseases/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/intestines-diarrhea-constipation/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/skin-problems-allergies/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/stress-anxiety-depression/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/teeth-mouth-throat/ Millenium Forest
http://en.mr-ginseng.com/vitamins-minerals-trace-elements/ Millenium Forest

SIRIUSBLACK.ORG Millenium Forest
Plantes Médicinales Millenium Forest
Acérola Vitamine C Millenium Forest
Aloe Vera Millenium Forest
Artichaut Millenium Forest
Ashwagandha Millenium Forest
Boswellia Serrata Millenium Forest
Café Vert Millenium Forest
Cannabis Millenium Forest
Chardon Marie Millenium Forest
Chlorella Millenium Forest
Coenzyme Q10 Millenium Forest
Cordyceps Sinensis Millenium Forest
Curcuma Millenium Forest
Damiana Millenium Forest
Dhea Millenium Forest
Echinacea Millenium Forest
Fenugrec Millenium Forest
Ganoderma Millenium Forest
Garcinia Cambogia Millenium Forest
Gingembre Millenium Forest
Gelée Royale Millenium Forest
Ginkgo Biloba Millenium Forest
Ginseng Millenium Forest
Goji Baies Millenium Forest
Griffonia Simplicifolia Millenium Forest
Guarana Millenium Forest
Harpagophytum Millenium Forest
Levure de Bière Millenium Forest
Maca Millenium Forest
Mélatonine Millenium Forest
Millepertuis Millenium Forest
Probiotique Millenium Forest
Quinoa Millenium Forest
Rhodiola Millenium Forest
Safran Millenium Forest
Schisandra Chinensis Millenium Forest
Spiruline Millenium Forest
Testostérone Millenium Forest
Thé Vert Millenium Forest
Tribulus Terrestris Millenium Forest
Vitamine D Millenium Forest
(Mmf nebo MMF). Mezivládní organizace spojených s Organizací spojených národu jako “specializovaný institut” spocívající ve Washingtonu (kde stále sedadla) dne 27. prosince 1945, vzhledem k na konferenci v Bretton Woods v cervenci 1944 s cílem podporit mezinárodní spolupráci v oblasti menové politiky a vyvážený rozvoj svetového obchodu a zajistit stabilitu smenných kurzu a polehcující nevyváženosti mezinárodní platby. Je dodržovat 184 zemí. Úkoly Mezinárodního menového fondu jsou v prímém vztahu s jeho úcely. Mezinárodní menový fond , napríklad muže prodávat na clenské státy, jejichž platební bilance jsou v docasné nerovnováhy, meny ostatních clenských zemí za prodej v národní mene. Kupující zemi cizí meny musí zajistit jejich návrat v krátkém casovém období a ve vztahu k rozvoji jejich dostupnost ve zlate a meny. Od roku 1945 do 1971 Mezinárodní menový fond, kterému predsedá navíc na menu parity clenských zemí. Po pozastavení konvertibility dolaru ve zlate, clenské státy získaly svobodu zvolit si režim výmeny. Na konci devadesátých let mezi cíli Mezinárodního menového fondu byla zrízena cíle posílení celosvetové financní architektury, stimulovat a lepší schopnosti reakce na svetové ekonomice šoky na trzích a na zvýšení úcinnosti organizací clenských státu a mezinárodních institucí. Z této perspektivy Mezinárodní menový fond zameril svou pozornost na jednotlivých státu v souladu s mezinárodními standardy chování v prubehu hospodárské cinnosti, financní a obchodní. Mezinárodní organizace se také posune ve smeru zvýšení celkové stability financního systému: spolecne s jinými mezinárodními organizacemi vcetne Svetové banky a orgány financního dohledu, který podporuje rozvoj rady základní principy, na kterých je financní systém by se mel rídit. Mezinárodní menový fond , prevalentemete k makroekonomické politiky a financní pomoci clenských státu provádí v tomto smyslu doplnující úlohu s ohledem na Svetovou banku, která je odpovedná za zajištení, že podmínky vyžadované pro dlouhodobý rozvoj a boj proti chudobe. Byly také intenzivnejší úsilí s cílem zabránit vypuknutí krize prostrednictvím výmeny informací mezi clenskými státy a veritelu.

Clenské zeme
Každý clenský stát musí zaplatit na Mezinárodní menový fond podíl obecne pro 25 % v ZPC (zvláštní práva cerpání) nebo cizí meny, zbytek v národní mene; platby jsou Spojené státy a Velká Británie. Rostoucí potreba mezinárodní platební prostredky k dosažení rozvojových operací však stanoví Mezinárodní menový fond nutnost získat další zdroje zvýšením, napríklad kvóty nebo zvýhodnení úverových smluv vzájemné mezi clenskými zememi, jako uzavrené mezi zememi klubu deset nebo Paríž, s všeobecné dohody o zápujcce, podepsaná v roce 1962 zavázala k dispozici Mezinárodní menový fond urcité množství v národní mene pujcovat ostatním signatárum dohody (GAB=Všeobecné dohody o zápujcce) nebo vdechnout život na zvláštní formy úveru, mezi které DSP, jehož hodnota je stanovena na základe váženého prumeru ctyr men: amerického dolaru USA, euro, jen Libra šterlinku.

Financní nástroje
Fond poskytuje úvery do clenských zemí, kterým vznikají v oblasti platební bilance obzvlášte težký a ve snaze obnovit podmínky nezbytné pro dlouhodobý rust. Tyto pujcky jsou podmínena provozování makroekonomické politiky a financní pomoci dohodnuté s zeme a jsou poskytovány na docasném základe pro období od 6 mesíce a 4 roky. Mezi nástroje pro financování fondu patrí: Pohotovostní režim (SBA) vyrovnat díky pujcky 12-18 mesícu, docasné platební bilancí; Extended Fund Facility (EFF), dodávané ve forme pujcky na dobu 3 let do zemí Obtežkán hospodárskými problémy strukturální ovlivnující negativne v platební bilanci a ke snížení chudoby a možnosti rustu (PRGF), mechanismus financování urcené pro nejchudší zeme, s úrokovou sazbou, zejména obsahu; Doplnkové Rezervní zarízení (SRF), který poskytuje financní prostredky na krátkou dobu vyrovnat se s náhlou vážné zhoršení platební bilance v dusledku ztráty duvery v trh a významný odliv kapitálu, Contingent Credit Line (CCL) Smeruje do clenských zemí, které, prestože poskytuje solidní hospodárské politiky vyžadují financní prostredky, aby se zabránilo náhlé krize; vyrovnávací financování (CFF) pomáhat clenum, kterí se potýkají s neplánuje omezení vývozu nebo zvýšení hodnoty dovozu zpusobené výkyvy svetových cen; Vznik pomoc, financní nástroj daroval v prípade prírodních katastrof náhlé. Doba splatnosti je 3 až 5 let pro krátkodobé pujcky (zarízení) a 4-10 let pro ty ve strednedobém výhledu.

Soucásti
Cleny Mezinárodního menového fondu jsou Rada guvernéru se skládá z regulátoru a nadporucík guvernér pro každý clenský stát; Predstavenstva, na které se v první rade akty v prenesené pravomoci a že se skládá z 24 clenu, pet, které jmenované clenskými státy s nejvyšší financní úcast na Mezinárodní menový fond v porádku, USA, Velká Británie, Nemecko, Francie, Japonsko, Saúdská Arábie, Ruská federace a Cína) a druhé zbývající cleny; generální reditel, který je jmenován na dobu 5 let správní radou (obnovitelné) a predsedá, dohlíží na byrokratické struktury Fondu. Jednání správní orgány jsou prijímána vetšinou hlasu; jednotlivých clenských státu má 250 hlasu plus pocet hlasu se vypocte na základe svého podílu na úcast v Mezinárodním menovém fondu PODÍLY rovnež kritérium uložení maximální cizích men v jednotlivých clenských lze zakoupit od spodní cásti. Krome kvóty GAB a digitálního zpracování signálu (DSP) k hlavním prostredkem k dispozici Mezinárodní menový fond je sverenecký fond (sverenského fondu), se sídlem v roce 1976 na pomoc rozvojovým zemím.
Fujimori, Alberto Keni
Peruánské politikem japonského puvodu (Lima 1938). Syn japonských emigrantu v Peru, Fujimori laureava v zemedelské techniky a prestehoval do USA, následuje v matematice na University of Wisconsin. On se vrátil do Peru se venoval na univerzitní kariéru. V roce 1989 dal život strany byli pokrteni na prevodovce 90, které politické volby a dosáhnout vítezství. Fujimori zahájila radu reforem zamerených na zavedení ekonomické modely založené na liberalismu a mohou být proto dopravu na Peru zájmu zahranicních investoru. Fujimori prijata poté drastická opatrení v boji proti partyzánum z Sendero Luminoso: prerušila platnost ústavy a vznesené každá vláda po všechny ty, kterí byli podezrelé z tajné dohody a podle zbrane pro zemedelce, aby mohly bránit. V roce 1992, Pan Fujimori odmítl americké financování 36 milionu dolaru na boj proti pestování drog, kterí chtejí nabízet zemedelcum systémy stejne výnosné využívání kostry. Zlepšení národního hospodárství a zachytit (zárí 1992), vudce Sendero Luminoso prispela v roce 1995 na znovuzvolení prezidenta Fujimori, která však byla obvinena z není po zapnutí v porušování lidských práv ze strany ozbrojených sil, obvinení zrejme potvrzují jak odsouzení k trestu smrti bez možnosti obrany obcana USA, obvineni z toho, že podporoval boj hnutí Tupac Amaru, v roce 1996, jak dramatické záver dne 22. dubna 1997, okupace japonského velvyslanectví, zacala v prosinci na strane partyzánu Tupac Amaru. V ríjnu 1998 Pan Fujimori siglava nový mír s Ekvádorem v oblasti hranicních sporu podél Cordillera del kondor. V roce 2000 riconfermatogli potretí mandát v atmosfére podezrení na volební podvod, Fujimori, po zastavení korupce jeho pravé rameno, šéf tajné služby, uprchl v Japonsku rezignuje. V roce 2005 odešel Japonsko Chile, kde byl zatcen. V roce 2007, Chile vydání a repatriováno v Peru. V roce 2009 byl odsouzen k 25 let vezení za zlociny proti lidskosti a dalších sedm a pul roku za korupci.

Toledo Césarem Manrique, Alejandro
Muž peruánské politické (Cabana, Ancash, 1946). Z rodiny pokorným puvodu Indie, díky stipendium laureava ve Spojených státech hospodárství a stává se pak Mezinárodní rady OSN a Svetové banky. Založil demokratické hnutí v Peru posible v roce 1995 poprvé predstaven jako kandidát v prezidentských volbách. Vždy se rozhodl zahájit proces demokratizace v Peru po ca. Deset let Fujimori režimu v roce 2000, Toledo je znovu predloženy v prezidentských volbách, ale navzdory kandidát znevýhodnené, protože volebních podvodu, stáhl z volební výzvou. Klesl Fujimori, v cervnu 2001 byl zvolen hlavou státu. Puvodní popularita je pak narušilo hospodárskou omezení, která má zavést a po udelil privatizaci dvou elektrárenských spolecností (cerven 2002) spory byly napríklad donutit ho vyhlásit stav nouze. Následne však podepsala dohodu s odbory, politické strany a duchovních pro dodržování pravidel demokracie a právního státu. Turbulence sociální a politické problémy nucené Toledo v roce 2004 provést páté preskupit v jeho týmu vlády.

Všeobecné informace
Asijské populace pravdepodobne pocházející ze severovýchodní dnes Mongolsko, jejíž historie je nedílnou soucástí je stepi strední Asie, charakterizované zvláštní typ civilizace, v pastoracní nomadism jeho nadace. Související s touto hospodárskou cinnost je mobilita obyvatel stepí, které opakovane dal vzniknout pro kombinaci více faktoru pro pravdivé a správné trasmigrazioni. Z toho vyplývá, že v regionu jsou obydleny již v prubehu své historie, etnické konfigurace je velmi nestabilní.

Antropologie a etnologie
Název sbírky populací jazyka a související kostýmy, mírným nárustem jako puvodne pridelené v rozsáhlé oblasti Sibire strední západu. Pastori a kocovnými lovci, byly organizovány ve velké rodine patrilocali (AUL) však ženy teší významnému oprávnení tak, aby se mohly stát cleny zásady (Khan) nebo ponechat regency pro malé deti. Klan dary, s výraznými postavami vojenské, relativní prevahu v pokolení sounáležitosti, kdo má právo využívat stanoví území (hoshun); mezi kmeny existovala tuhou konstrukcí v sociálních tríd (Ušlechtilý, vojáci, pastoru zdarma, zamestnancu, otroky); ty spojené dluhopisy parentelari staroveké datum tvorí homogenní jednotek (aimak), že v prípade války, nominavano nejvyššího vudce z rad nejvíce valiant chán kmenové . typické mongolské kultury “historické” je chov ve volné prírode, kone, velbloudi a ovce, rídí se rozumí dlouhé poláci koncí kožené krajky (urga). Kuže a kožky a vlny jsou používány pro velké stany válcové s kónickým strechy (mongolistiky jurta) potažené plsti nebo oblecení, podobne jako muž a žena, skládající se z dlouhé potrete zastavil typické pásu pro každý klan a pobocky; pozoruhodné výroby predložek a kobercu. Puvodne animisty, meli velkou úvahu šamanu (beki); pouze od VI. století zacal prevést na buddhismus a islámem a krestanstvím nikdy nebyly (s výjimkou pro západní Mongolové) velké. Velmi bohaté dedictví mýty a legendy, básne a písne již od XII. století byl vynesen v písemné forme; nápadité jejich festivaly claniche kmenové a nyní tvorí soucást místní folklorní. Zdroj velmi staré a jak se ukázalo v archeologické nálezy (protomongolo z Bajkal, Jenisej a Lena a ob) dating back to the III millennium pr. n. l. C., Mongolové mají antropologických znaku obecné tunguso typu; jejich výšku nezrídka lepší než prumerné a somatických morfologii s kratších oznacené uvádet pravdepodobnou hybridizace s paleosiberiano typu. Z puvodního místa pomalu pohybovat smerem na jih a na západ po zmenené podmínky životního prostredí Klimatické-konce glaciation; již na pocátku tisíciletí. C. do kontaktu s tureckými lidmi a s cínskými, designarono jim prezdívku “barbari kun” a ze které se naucili zemedelství; West stretla s tureckou populací (která jim dala název Tatari). Pokusy o invazi do Cíny ze strany ruzných aimak Mongolové (minulé historie s ruznými názvy: Hsien-yun, Yueh-chih, Hsiung-nu, Wu-Huan, Hsien-pei a další), že nekdy prchavá vytvorené impéria se nepodarilo nejen k ráznému odporu cínské, ale i pro prubežné boju, které vyrábí mimo jiné více migrace smerem na západ, kde Mongolové sloucila s místním obyvatelstvem s uvedením puvodu etnických skupin turecké Mongolové. Byli jste tak tvorí dva seskupení kmeny: Západ Calmucchi, s národy a turcizzate a na východ od Altaj kmeny více cistý (Buriani, Khalkha, Torguti, Tanguti, Olöd, Ordos, Dorböt, Corös, Qoset, Mongwu, nejduležitejší). Z bývalého knížecího rodu Mongwu nebo magnátem, ze kterých se odvozuje název Mongolové, s níž se stalo známým v Evrope se narodil ?emujin které se podarilo sjednotit všechny Aimak Mongolové a prevzal název Cingiz Qan nebo Cingischána suverénní (univerzální). Dnes se název Mongolové je uveden pouze pro obyvatele Mongolska, které mají z velké cásti cínského kostýmy, i když v stepní live malých skupin stále vázána na tradicní život.