Profiles

Contributions

Đông Trùng Hạ Thảo DKM Group - Gaophuongnam contributes 8 hours per week to the Design team.

  • Member Since: May 18th, 2022
  • Location: 453/86 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
  • GitHub: Dongtrunghathaodkmgroup
  • Job Title: Kinh Doanh Đông Trùng Hạ Thảo Tại TPHCM
  • Employer: Công Ty Cổ Phần Lương Thực Phương Nam
  • Find me on: