Profiles

Contributions

Công ty Việt Nhật contributes 8 hours per week to the Marketing team.

  • Member Since: January 7th, 2020
  • Location: 130C Tô Ngọc Vân khu phố 7 phường Thạnh Xuân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Job Title: CEO
  • Employer: Công ty Việt Nhật
  • Find me on: