Profiles

Bio

Bùi Đức Hạnh là một SEOer, chuyên viên tư vấn marketing online. Có nhiều năm kinh nghiệm seo nhiều dự án đa dạng, tư vấn khách hàng. Kết hợp viết blog chia sẻ các kiến thức về công nghệ sáng tạo, mmo. Thiết kế website trên nền tảng WordPress, thân thiện với người dùng, tối ưu tốc độ load trang.

Website: https://buiduchanh.com
Nguyên quán: xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 0342992402
Email: buiduchanh99tb@gmail.com

Interests

“Bùi Đức Hạnh là một SEOer, chuyên viên tư vấn marketing online. Có nhiều năm kinh nghiệm seo nhiều dự án đa dạng, tư vấn khách hàng. Kết hợp viết blog chia sẻ các kiến thức về công nghệ sáng tạo, mmo. Thiết kế website trên nền tảng WordPress, thân thiện với người dùng, tối ưu tốc độ load trang.

Họ và tên : Bùi Đức Hạnh
Điện thoại : 0342992402
Email : buiduchanh99tb@gmail.com
Website: https://buiduchanh.com
Nguyên quán: xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Kết bạn với tôi qua các mạng xã hội như

Facebook : https://www.facebook.com/buiduchanh2402
Twitter : https://twitter.com/Buiduchanh2402
Instagram : https://www.instagram.com/buiduchanh_99/
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/buiduchanh/”

WordPress Origin Story

Biết đến WordPress như một cái duyên !

  • Member Since: July 8th, 2019
  • Location: xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
  • Website: buiduchanh.com
  • Job Title: Search Engine Optimization
  • Employer: Việt Nam
  • Find me on: