Profiles

 • Member Since: September 15th, 2016
 • Find me on:
 • Closed ticket #38066 on Core Trac:
  4.6.1-pl_PL wp-config-sample.php wrong DB_ definitions causes installation ...

 • Posted a reply to Instalacja z błędem, on the site Forum:
  Właśnie została udostępniona poprawiona wersja.

 • Posted a reply to Instalacja z błędem, on the site Forum:
  To błąd w wp-sample-config.php, wszystkie ustawienia MySQL mają spacje po define( define( 'DB_NAME', 'nazwa_bazy_danych' );…

 • Created ticket #38066 on Core Trac:
  4.6.1-pl_PL wp-config-sample.php wrong DB_ definitions causes installation ...