Profiles

  • Member Since: September 13th, 2021
  • Location: 125A, Đường 11, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
  • Job Title: Cung cấp spare part và các dịch vụ sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, sao lưu dự phòng chương trình, dữ liệu các thiết bị hãng B&R automation, Siemens, Puls.
  • Employer: Agow Automation - B&R Việt Nam
  • Find me on:

Contributions

agowautomationbr contributes 8 hours per week to the Core team.